یک سرخ پوست

وبلاگ در حال تکمیل شدن میباشد ممکن است چندین ماه طول بکشد ...

یک سرخ پوست

وبلاگ در حال تکمیل شدن میباشد ممکن است چندین ماه طول بکشد ...

یک سرخ پوست
دنبال کنندگان ۴ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
بایگانی
پیوندها
در حال تکمیل ...
 اطلاعات 
یک نفر مخفی شده در قالب یک سرخ پوست در یک شهر کوچک تقریبا قبیله ای.
 اعتقادات 
اعتقاد 1 _ فقط وبلاگ ها و بلاگر های را دنبال میکنم که خودم ترجیح دهم و هر زمانی هم ممکن هست قطع دنبال کنم.
اعتقاد 2 _ هر وبلاگی را که بخواهم لینک میکنم پس خواهشا تقاضای تبادل لینک نکنید.